News

Calling all Bagong Kampeon fans

21 Jun , 2017  

Photo credits: Ang Bagong Kampeon Champions Alumni page on Facebook

Did you grow up with the popular singing contest Ang Bagong Kampeon?
More…