Music, News

Hulog ng Langit turns Gold

17 Sep , 2000  

Donna Cruz’s 1999 album Hulog ng Langit becomes a bonafide Gold Record album.

goldrecord4

More…

, , , , ,